Naučná stezka za sportem, přírodou a dějinami Kravař - zajímavá místa

Naučná stezka za sportem, přírodou a dějinami Kravař

Cílem virtuální naučné stezky je upozornit občany, návštěvníky a turisty na řadu atraktivních možností trávení volného času v Kravařích. Poznávejte nejzajímavější památky, vydejte se za sportem, přírodou či kulturou a seznamujte se s tím, co na Vás v Kravařích čeká. Objevte kouzlo minulosti a nebo se ponořte do trendů současnosti. Jako výchozí místo pro poznávaní Kravař, doporučujeme využít zázemí víceúčelového sportovního zařízení Buly Aréna (http://www.bulyarena.cz)

A. AQUAPARK KRAVAŘE

je samostatnou částí sportovního komplexu Buly Aréna. V jeho celém areálu vytryskává nepřeberné množství aqua atrakcí. Využít můžete dětské bazénky, whirlpool, saunu, páru, masáže. K dispozici je 65 metrový tobogán, opomenout by jste neměli ani odpočinkové masážní lavice s lehátky a jeskyni s vodopádem. Zaplavat si můžete v divoké řece, jejíž součástí jsou i dvě plavecké dráhy.

Více info: www.aquapark-kravare.cz
Zpět na mapu

B. KAPLE sv. FLORIÁNA

je dokladem slezského baroka , pochází z roku 1772. Kaplička je čtvercového půdorysu, průčelí je zvýrazněno dvěma antickými sloupy s hlavami andílků a ve výklenku je umístěna soška sv. Floriána – tolik oblíbeného patrona hasičů.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

C. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ODKRYV V KRAVAŘÍCH

jedná se o umělý odkryv hliněných ledovcových usazenin, které složením odpovídají hlinitým pískům až písčitým hlínám z období sálského kontinentálního zalednění ( přibližně před 300 000 lety ), jejž odhalila právě těžba písku.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

D. KOSTEL sv. BARTOLOMĚJE S FARNÍM AREÁLEM

toto kolosální, precizně vybudované dílo z pálených cihel bylo podle plánu kravařského rodáka J. Seyfrieda vystavěno v novogotickém stylu v letech 1894 – 1896. Ke kostelu přiléhá pozoruhodná renesanční věž z 1. třetiny 16. století se vzácnými zvony z poloviny 17. století. Celý areál je obestavěn cihelnou ohradní zdí s nádherně propracovanými vstupními branami.

Více info: www.farnostkravare.cz
Zpět na mapu

E. KLÁŠTER ŘÁDU NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
DNES SÍDLO MĚÚ KRAVAŘE

na klášteře řeholních sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se pracovalo v letech 1903 – 1905. Jedná se o trojpodlažní, tříkřídlou stavbu z režných cihel postavenou rovněž v novogotickém stylu, zdobenou mimo jiné i rohovou věží.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

F. FARNÍ ÚŘAD V KRAVAŘÍCH

farní třípodlažní budova pseudogotického slohu, s předsunutým vchodem a nějž navazuje mírně vysazená střední část, se přestavovala z původní fary do dnešní podoby v letech 1905 – 1907.

Více info: www.farnostkravare.cz
Zpět na mapu

G. PAMÁTNÍK PADLÝM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

památník padlým a nezvěstným z 1. světové války pochází z roku 1921. Základem památníku je šestiboká deska, z níž se tyčí tři mramorové kvádry na kterých je vytesáno 203 jmen a dat úmrtí kravařských padlých.. Autorem tohoto prostého, ale vytříbeného díla je kravařský kameník p. J. Stanjura.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

H. SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

barokní doklad Slezského sochařství nám připomíná pískovcová socha pocházející z roku 1730 která byla komplexně restaurovaná v roce 2001. Kulturní památkou je prohlášená od roku 1963.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

I. ZÁMEK KRAVAŘE

původní manýristickou stavbu ze 17. století nahradila v letech 1721-1728 kvalitní architektura čtyřkřidlého barokního zámku, který nechal vystavět Jan Rudolf, svobodný pán z Eichendorffu. Jižním křídlem zámku prostupuje lehce oválný tubus kaple sv. archanděla Michaela s krásným oltářem a hodnotnými freskami nad ním. Autorem tohoto skvostu F. I. Eckstein. V části zámeckého objektu je expozice seznamující návštěvníky se šlechtickým životním stylem Eichendorffů v 18. století a další expozice je zaměřena na život obyvatel Kravař v 19. století.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

J. ZÁMECKÝ PARK

při přestavbě kravařského barokní zámku 1721-28, tehdejším majitelem Janem Rudolfem z rodu Eichendorffů, zároveň vznikl kolem zámku park, který má dnes rozlohu 19 hektarů. Je částečně upraven pro účely golfového hřiště, které přechází v lesopark a obsahuje vzácné exempláře dřevin. Jeho malebnost je dána uměle vybudovanými vodními plochami a staletými listnatými solitéry.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

K. ZÁMECKÝ GOLF CLUB KRAVAŘE

klub byl založen roku 1996 a výstavba vlastního hřiště byla započata v roce 1997 v rozsáhlém krajinářském parku vrcholně barokního zámku Kravaře, v údolní nivě řeky Opavy. Hřiště je nenásilně začleněno mezi vegetaci vzrostlých dřevin, zámecké záhony a vodní plochy tvořené jezírky.

Více info: www.golf-kravare.cz
Zpět na mapu

L. KAPLE sv. MICHALA

lidová církevní stavba z roku 1822, je zajímavá svou vysokou šestihranou věžičkou která byla ke kapli přistavěna r. 1869. Kulturní památkou byla prohlášena již roku 1964.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

M. CYKLOSTEZKA + IN-LINE STEZKA

jízda na kole, in-line bruslení, nordic walking, i běžecké lyžování, to jsou sportovní aktivity jež si můžete bez obav vychutnávat na plně asfaltovém povrchu cyklostezky č. 55. V Kravařích se Vám nabízí asfaltová 3.300 m dlouhá cyklostezka a zároveň i in-line stezka, vedena mimo jakýkoliv dopravní provoz a jejíž součástí je i most pro pěší a cyklisty přes řeku Opavu.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

N. PŘÍRODNÍ REZERVACE KOUTSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY

přírodní rezervace je ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy. Je to biotop ohrožených a velmi vzácných druhů živočichů a rostlin. Rezervace Koutské a Zábřežské louky je vůbec nejhodnotněji zachovalá mokřadní oblast Hlučínska.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

O. POMNÍK PADLÝM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

v Koutech byl jako základní stavební prvek na památník obětem 1. světové války pocházející z roku 1922 použit šedý leštěný mramor. Mezi čtyři pilíře je s ratolestí v ruce umístěn odlitek anděla, střežícího klid 92 padlých koutských občanů. Nádherný pomník je dílem J. Stanjury.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

P. KAPLE sv. JANA KŘTITELE

vznik této bytelnější zděné stavby je datován rokem 1887. Koutská kaple byla vystavěna hlavně pro potřeby starších spoluobčanů, které již dlouhá cesta do kravařského kostela zmáhala. V sousedctví stojí dodnes mramorový kříž. Německý nápis na něm vzkazuje „Já jsem cesta, pravda a život“.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

Q. MALÁ KOUTSKÁ KAPLE

původní dřevěná kaplička byla stržena a na jejím základě byla v roce 1899 postavena nová zděná na počest primice dvou místních novoknězů, Jana Kaluži a Jana Urbische.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

R. KOSTEL sv. MIKULÁŠE

vysvěcení filiálního kostela sv. Mikuláše proběhlo 23. září 1928, stavební projekt jednoduchého, moderního slohu, 22 m dlouhé, 12 m široké a 9 m vysoké posvátné budovy s kapacitou 850 osob vyhotovil opavský stavitel Albert Schmel, dozorování stavby byl pověřen koutecký rodák J. Luzar.

Více info: www.kravare.cz
Zpět na mapu

S. BULY ARÉNA

hotel propojený se sportovním víceúčelovým komplexem vybízejícím k aktivnímu odpočinku – ledová plocha, fotbalové hřiště, basketbalové hřiště, fitness, tenisové kurty, bowling, kulečník / výchozí bod poznávacího okruhu / – parkování, stravování, ubytování, v případě nepříznivého počasí se nabízí možnost provozování různorodých sportovních aktivit.

Více info: www.bulyarena.cz
Zpět na mapu


Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.