CHARLOTTIN DUB - CYKLOPUTOVÁNÍ ZA PAMÁTNÝM STROMEM

Virtuální mapa:  

Celková délka: 26 km

Trasa: převážně cyklostezky a klidné vedlejší silnice. Větší část cyklookruhu vede po asfaltovém povrchu, výjimky tvoří úseky zpevněných polních a lesních cest.

Náročnost: doporučujeme především pro rekreačně poznávací cykloturistiku, možno i pro rodiny s dětmi, sjízdné pro MTB a trekkingová kola.

Informace: Informační centrum, Náměstí 43, Kravaře | Tel.,Fax: 553 777 955 | www: infocentrum.kravare.cz | e-mail: infocentrum@kravare.cz.

Výchozí místo: doporučujeme využít zázemí Sportovně relaxačního komplexu Buly Aréna Kravaře www.bulyarena.cz (bezplatné parkoviště ošetřené kamerovým systémem, v případě nepříznivého počasí se nabízí možnost aktivního vyžití volného času).

Itinerář: Kravaře, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Štítina, Kravaře.

Upozornění: Každý účastník akce jede na vlastní zodpovědnost a riziko. Před jízdou si prosím zkontrolujte stav Vašeho jízdního kola. Jelikož jsou trasy vedeny nejen po cyklotrasách, ale i po silnicích, upozorňujeme na nutnost dodržovat dopravní předpisy. U dospělých osob doporučujeme použití přilby, u dětí je vybavení přilbou povinné.

Výškový profil:

Export dat: Export dat do zařízení (formát gpx).

Charlottin dub

Dub letní (Quercus robur) - památný strom

Od roku 1972 je tento strom pro své stáří, mohutné rozměry a nádherný habitus chráněný státem. Jeho současné rozměry jsou: výška 28 m, obvod kmene 537 cm.

Historie stromu: dub je vyzdoben obrázky s mariánskou tématikou, při renovaci byl místním lesníkem, panem Františkem Sýkorou, objeven štítek ( dodnes viditelný ) s letopočtem 1691, což je pravděpodobně rok výsadby - tomu odpovídají i místní historické prameny. Na tomto místě se stýkaly hranice tří panství: Štítinského, Raduňského a Kyjovického která v tomto období patřila pánům Tvorkovským.

Prameny: Zemský archív Opava, pozůstalost Augustýna Šindelka

Legendy a pověry panující k tomuto památnému stromu:

- jedna legenda vypraví, že pod jeho kořeny je ukryt poklad. Tomuto uvěřil pomatený učitel z Budišovic, který asi v roce 1945 stromu silně poškodil odsekáním náběhy kořenů.

- druhá pověra nazývá tento památný strom "Charlottiným dubem" a tradice o něm praví, že tento dub zasadil nedaleko žijící lesník, na jehož hájence přespala jednu noc císařovna Marie Terezie se svou dcerou Charlottou okolo roku 1742.

Fotogalerie


Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.